سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسی

سند چشم انداز یونسکو 2030 سند سازمان ملل متحد بفارسی

سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسی

معرفی کتاب:سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسینویسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:۶۹
فرمت :pdfپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
۲خرید۱دانلود رایگان
سفارش کتاب وپشتیبانی:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگری(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب تبارهای دولت استبدادی

دانلود کتاب تبارهای دولت استبدادی

دانلود کتاب تبارهای دولت استبدادی

معرفی کتاب:تبارهای دولت استبدادیموضوع کتاب حاضر، معرفی جامعه شناسی سیاسی و بررسی نظریه استبداد درر اروپا ااست.تبارهای دولت استبدادی
نویسنده:پری آندرسون
مترجم:
تعداد صفحات:۸۱۰
فرمت :pdfپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
۲خرید۱دانلود رایگان
سفارش کتاب وپشتیبانی:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگری(غیربانک ملی) استفاده کنید…

سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسی

سند چشم انداز یونسکو 2030 سند سازمان ملل متحد بفارسی

سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسی

معرفی کتاب:سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسینویسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:۶۹
فرمت :pdfپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
۲خرید۱دانلود رایگان
سفارش کتاب وپشتیبانی:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگری(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب چارچوب ارزیابی وضعیت دموکراسی محلی

دانلود کتاب چارچوب ارزیابی وضعیت دموکراسی محلی

دانلود کتاب چارچوب ارزیابی وضعیت دموکراسی محلی

معرفی کتاب:(چارچوب ارزیابی وضعیت دموکراسی محلی) نویسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:۱۲۴
فرمت :pdfپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
۲خرید۱دانلود رایگان
سفارش کتاب وپشتیبانی:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگری(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب سوانح ایام

دانلود کتاب سوانح ایام

دانلود کتاب سوانح ایام

معرفی کتاب:(سوانح ایام)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند
زندگینامه خودنوشت شادروان ابوالفضل برقعی، از سردمداران مبارزه با خرافات در ایران امروزین است.(سوانح ایام)کتاب حاضر از آن عقیده دارای اهمیت است که تاریخ تحولات سیاسی- مذهبی ایران امروزین را در دوران حکومت پهلوی (رضا و محمدرضا شاه) پس از انقلاب ایران تا سال هفتاد شمسی داستان کرده و نقش و موضع گیری روحانیون شیعه را در قبال رویدادهای گوناگون جامعه ایران…

دانلود کتاب جنگ و هولوکاست

دانلود کتاب جنگ و هولوکاست

دانلود کتاب جنگ و هولوکاست

معرفی کتاب:(جنگ و هولوکاست)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند
(جنگ و هولوکاست)مسئله نازیسم و جنگ کماکان موضوع مهمی است. ااین اهمیت نه یک اهمیت دانشگاهی ودرر محدوده های علم تاریخ بلکه اهمیتی زنده و مربوط به موعد حال ااست.(جنگ و هولوکاست)نازیسم و مکانیزم های آن برای تولید وحشت، خسارت و فاجعه که به دنبال یک جنون تکنیکی سربرآورد، همچنان زنده و مسئله زاست. کتاب جنگ و هولوکاست که فرآورده واپسین پژوهش هاا و تحقیقات…

دانلود کتاب حقوق حیوانات

دانلود کتاب حقوق حیوانات

دانلود کتاب حقوق حیوانات

معرفی کتاب:(حقوق حیوانات)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند
(حقوق حیوانات)پروفسور گری فرانسیون، مدرس حقوق دانشگاه راتگرز در نیوجرسی آمریکا است. او در زمینه حقوق حیوانات کتاب های متعددی دارد که گرد متعلق به ها با عنوان اجازه هست شما را بخورم؟ در ایران توسط نشر تیسا برگردان و چاپ شده است. فرانسیون بنیان گذار رویکرد واپسین،انجام بهره کشی در گویه حقوق حیوانات است و در این فایل دوصفحه ای چکیده ای متعلق به را ارائه…

دانلود کتاب عوامل سقوط محمدرضا پهلوی یادداشت هایی منتشر نشده از شادروان علی دشتی pdf

دانلود کتاب عوامل سقوط محمدرضا پهلوی یادداشت هایی منتشر نشده از شادروان علی دشتی pdf

دانلود کتاب عوامل سقوط محمدرضا پهلوی یادداشت هایی منتشر نشده از شادروان علی دشتی pdf

معرفی کتاب:(عوامل سقوط محمدرضا پهلوی یادداشت هایی منتشر نشده از شادروان علی دشتی)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند
(عوامل سقوط محمدرضا پهلوی)در این کتاب، یادداشت‌های علی دشتی که از اواسط سنه ۵۸ لغایت ۲۶ دی ماه ۱۳۶۰ به سلسله تحریر درآمده به طبع واصله است. وی در این یادداشت‌ها، عوامل سرنگونی محمدرضا پهلوی را پایین سه دوره بازگفته است. دوره نخست از ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ الی ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ سقوط کابینه مصدق، دوره دوم از…

سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسی

سند چشم انداز یونسکو 2030 سند سازمان ملل متحد بفارسی

سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسی

معرفی کتاب:سند چشم انداز یونسکو ۲۰۳۰ سند سازمان ملل متحد بفارسینویسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:۶۹
فرمت :pdfپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
۲خرید۱دانلود رایگان
سفارش کتاب وپشتیبانی:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگری(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب عالیجناب سرخ پوش به قلم اکبر گنجی

دانلود کتاب عالیجناب سرخ پوش به قلم اکبر گنجی

دانلود کتاب عالیجناب سرخ پوش به قلم اکبر گنجی

معرفی کتاب:عالیجناب سرخ پوش وعالیجنابان خاکستری به قلم اکبر گنجیتوجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند
شخصی که نخست انقلاب از افراطیون بشدت وحشی که به پیشانی نسوان بدون حجاب پونز میزدوبرلبان دختران تیغ میکشید ودر پیوسته افسر ردیف بالای اطلاعات وناگهان مخالف سیاسی شد وزندان ودر ادامه پروژه اصلاح طلبان کلید خورد وایشان شد اپوزان علیه نظام کتاب درباره هاشمی رفسنجانی ومافیای او وقدرت بینهایت او احضار کتاب خالی…