دانلود جزوه موازنه جرم و انرژی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

دانلود جزوه موازنه جرم و انرژی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

دانلود جزوه موازنه جرم و انرژی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

از جمله واحدهایی که دانشجویان مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس موازنه جرم و انرژی است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب موازنه جرم و انرژی در قالب جزوه موازنه جرم و انرژی تالیف شده توسط بهترین اساتید دانشگاهی ایران کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 
نام فایل: جزوه موازنه جرم و انرژی
تالیف: بهترین اساتید دانشگاهی ایران
تعداد صفحات: 94 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم: ۳ مگابایت…

دانلود جزوه آزمایشگاه فیزیک ۱ مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

دانلود جزوه آزمایشگاه فیزیک 1 مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

دانلود جزوه آزمایشگاه فیزیک ۱ مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

از جمله واحدهایی که دانشجویان مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس آز فیزیک ۱ است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب آز فیزیک ۱ در قالب جزوه آزمایشگاه فیزیک ۱ تالیف شده توسط بهترین اساتید دانشگاهی ایران کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 
نام فایل: جزوه آزمایشگاه فیزیک ۱
تالیف: بهترین اساتید دانشگاهی ایران
تعداد صفحات: 119 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم: 6 مگابایت…

دانلود جزوه نقشه کشی صنعتی تالیف استاد قارونی

دانلود جزوه نقشه کشی صنعتی تالیف استاد قارونی

دانلود جزوه نقشه کشی صنعتی تالیف استاد قارونی

 از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس نقشه کشی صنعتی است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب نقشه کشی صنعتی در قالب جزوه نقشه کشی صنعتی تالیف شده توسط استاد قارونی است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
نام فایل: جزوه نقشه کشی صنعتی
تالیف:  استاد قارونی
تعداد صفحات: 76 اسلاید
فرمت فایل: PDF
حجم: ۶ مگابایت
 …

دانلود جزوه آشنایی با مهندسی شیمی تالیف استاد حسینی

دانلود جزوه آشنایی با مهندسی شیمی تالیف استاد حسینی

دانلود جزوه آشنایی با مهندسی شیمی تالیف استاد حسینی

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس آشنایی با مهندسی شیمی است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب آشنایی با مهندسی شیمی در قالب جزوه آشنایی با مهندسی شیمی تالیف شده توسط استاد حسینی است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید. 
 
نام فایل: جزوه آشنایی با مهندسی شیمی
تالیف: استاد حسینی
تعداد صفحات: 20 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم: 1 مگابایت…

دانلود جزوه برنامه نویسی کامپیوتر قاسم مختاری

دانلود جزوه برنامه نویسی کامپیوتر قاسم مختاری

دانلود جزوه برنامه نویسی کامپیوتر قاسم مختاری

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس برنامه نویسی کامپیوتر است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب برنامه نویسی کامپیوتر در قالب جزوه برنامه نویسی کامپیوتر تالیف شده توسط استاد قاسم مختاری است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 
نام فایل: جزوه برنامه نویسی کامپیوتر قاسم مختاری برای مهندسی شیمی
تالیف: استاد قاسم مختاری
تعداد صفحات: 59 صفحه
فرمت…

دانلود جزوه شیمی عمومی ۲ تالیف استاد فیروزه منوچهری

دانلود جزوه شیمی عمومی 2 تالیف استاد فیروزه منوچهری

دانلود جزوه شیمی عمومی ۲ تالیف استاد فیروزه منوچهری

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس شیمی عمومی است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب شیمی عمومی در قالب جزوه شیمی عمومی ۲ تالیف شده توسط استاد فیروزه منوچهری است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید. 

 
نام فایل: جزوه شیمی عمومی ۲
تالیف: فیروزه منوچهری
تعداد صفحات: 90 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم: 3.64 مگابایت…

دانلود جزوه شیمی عمومی ۱ تالیف استاد فیروزه منوچهری

دانلود جزوه شیمی عمومی 1 تالیف استاد فیروزه منوچهری

دانلود جزوه شیمی عمومی ۱ تالیف استاد فیروزه منوچهری

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس شیمی عمومی است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب شیمی عمومی در قالب جزوه شیمی عمومی ۱ تالیف شده توسط استاد فیروزه منوچهری است و شما می‌توانید برای دانلود رایگان این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 
نام فایل: جزوه شیمی عمومی ۱
تالیف: فیروزه منوچهری
تعداد صفحات: ۳۰ صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم: 4 مگابایت…

دانلود جزوه مکانیک سیالات مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

دانلود جزوه مکانیک سیالات مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

دانلود جزوه مکانیک سیالات مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس مکانیک سیالات است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب مکانیک سیالات در قالب جزوه مکانیک سیالات تالیف شده توسط بهترین اساتید دانشگاهی است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 
نام فایل:  جزوه مکانیک سیالات
تالیف: بهترین اساتید دانشگاهی
تعداد صفحات: 217 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم: 7.46 مگابایت…

دانلود جزوه ترمو دینامیک ۱ تالیف شده توسط مهندس حنانی و کارزار جدی

دانلود جزوه ترمو دینامیک 1 تالیف شده توسط مهندس حنانی و کارزار جدی

دانلود جزوه ترمو دینامیک ۱ تالیف شده توسط مهندس حنانی و کارزار جدی

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس ترمو دینامیک ۱ است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب ترمو دینامیک ۱ در قالب جزوه ترمو دینامیک ۱ تالیف شده توسط مهندس حنانی و کارزار جدی کرده است شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 
 نام فایل: جزوه ترمو دینامیک ۱
تالیف: مهندس حنانی و کارزار جدی
تعداد صفحات: 79 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم: ۷٫۴۶ مگابایت…

دانلود جزوه محاسبات عددی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

دانلود جزوه محاسبات عددی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

دانلود جزوه محاسبات عددی مقطع کارشناسی مهندسی شیمی

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته مهندسی شیمی باید بگذرانند، درس محاسبات عددی است. سایت جزوه ۳۰تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب محاسبات عددی در قالب جزوه محاسبات عددی تالیف شده توسط بهترین اساتید دانشگاهی است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید.
 
نام فایل: جزوه محاسبات عددی
تالیف: بهترین اساتید دانشگاهی
تعداد صفحات: 88 صفحه
فرمت فایل: PDF
حجم: 16 مگابایت…