بررسی گفتمان فیلم پارتی….

بررسی گفتمان فیلم پارتی....

بررسی گفتمان فیلم پارتی….

چکیدهتحقیق حاضر تحلیلی انتقادی از یک فیلم سیاسی-اجتماعی است، به نام پارتی. تحلیل گفتمان، یک گرایش مطالعاتی بین رشته‌ای است که از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ تا اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ ظهور کرده است. این گرایش به ‌دلیل بین رشته‌ای بودن، خیلی زود به‌عنوان یکی از روش‌های کیفی در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، اجتماعی، ارتباطات و زبان‌شناسی انتقادی مورد استقبال قرار گرفت. فیلم پارتی به دلیل برخورداری از گفتمان ناشی از مولفه ایدئولوژی و قدرت به…

بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده (از منظر نقد اجتماعی لوکاچ)…

بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده (از منظر نقد اجتماعی لوکاچ)...

بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده (از منظر نقد اجتماعی لوکاچ)…

فهرست مطالب مقدمه…۱
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- بیان مسئله…۱۰
۱- ۲- پیشینه پژوهش…۱۲
۱-۳- اهداف تحقیق…۱۳
۱- ۴- سئوالات کلیدی پژوهش…۱۳
۱- ۵- فرضیه ها..۱۴
۱- ۶- روش پژوهش…۱۵
 فصل دوم : چهار چوب نظری ; رئالیسم انتقادی
۲-۱- نگاهی تاریخی به ادبیات روسیه…………………………………………………………………..۱۸
۲-۲-سیر مکتب ادبی رئالیسم در روسیه…………………………………………………………………۲۵
۲-۳-رئالیسم در ادبیات و…

طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

طراحی 12 پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم...

طراحی ۱۲ پوستر با مضامین اجتماعی بر اساس بیان عکاسی سوررئالیسم…

چکیده رساله حاضر، پژوهشی پیرامون شناخت سوررئالیسم، نه به عنوان یک سبک هنری، بلکه به لحاظ اندیشه و دیدگاه فلسفی، هنری و ورود این اندیشه به حوزه‌ی عکاسی و کاربرد سوررئالیستی آن در گرافیک معاصر می‌باشد.
به همین خاطر بخش عمده‌ای از رساله‌ به بررسی و تبیین فلسفه‌ی اغراق و نقش آن در عکاسی و کاربرد آن در گرافیک اختصاص یافته است.
از این جنبش هنری، همواره به عنوان یکی از پر مخاطب‌ترین سبک‌های هنری یاد می‌شود. لذا بررسی دقیق…

بیان مؤلفه های زیبایی شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخیر ایران …

بیان مؤلفه های زیبایی شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی 30 سال اخیر ایران  ...

بیان مؤلفه های زیبایی شناسی هنر الیاف در هنرهای تجسمی ۳۰ سال اخیر ایران …

فهرست مطالب: فصل ۱: کلیات پژوهش
کلیات تحقیق:۲
۱ـ۱ بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع:۲
۱-۲پرسش های پژوهش:۴
۱-۳ فرضیه‌های پژوهش:۵
۱-۴ مروری برادبیات نظری و پیشینه‌ی تحقیق:۵
۱-۵ اهداف و ارزش نظری پژوهش :۹
۱ -۶ روش تحقیق و معرفی جامعه آماری۱۰
۱-۷ محدودیت های پژوهش:۱۲
پی‌نوشت:۱۲
فصل ۲: مبانی ومباحث نظری وداده های اولیه پژوهش
تاریخچه الیاف:۱۶
۱ هنرالیاف درایران۱۶
۲-۱ پیش ازاسلام (ازابتداتادوره ساسانی):۱۶
۲-۲ دوره اسلامی:۲۵
۲-۲-۱ اول هجری تا دوره…

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار...

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…

 چکیده
هنر دینی با قرن­ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می­دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می­یابد. تغییر بستر اجتماعی هنر، برخاسته از روح ملتهب دوره­ی قاجار است. ایران قاجاریه، نسبت به ادوار پیش از خود، ایران دیگری بود؛ پر از اشتیاق مردم برای دست­یابی به آزادی، برابری، عدالت و غیره. این اشتیاق در زیر پوست اجتماع، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر رسوخ کرد؛ تا قشر…

بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی…

بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی...

بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی…

چکیدهبسته بندی یکی از عناصر تجاری است که می تواند بار فرهنگی هم داشته باشد. سؤالی که ذهن را بر می انگیزد، این است که آیا بسته بندی می تواند معرف فرهنگ و ملیتی باشد؟ آیا می توان الگویی برای یادگیری اصول و مبانی پیدا کرد که بر اساس آن بسته بندی ایران را متحول نمود؟ با مطالعه و بررسی جوامع مختلف به نظر می رسد، ژاپن کشوری است که با وجود تأثیرات فراوانی که از فرهنگ غرب گرفته، همچنان اصالت خود را حفظ کرده و به عنوان پدیده ای که پیشرفت بسیاری در…

بررسی جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی….

بررسی جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی....

بررسی جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی….

چکیدهموسیقی، عنصر برجسته ی زبان شعری و عامل اصلی تمایز شعر از زبان روزمره و گفتار عادی بوده، همچنین رابطه ی عاطفی میان خالق اثر و مخاطب و خواننده ایجاد می کند. در واقع شاعر با سرودن شعر مخاطب را در فضای عاطفی قرار می دهد و بدین وسیله حالات مختلف روحی و عاطفی را بر می‌‌انگیزاند. خیال، عاطفه، اندیشه، شکل و موسیقی، عناصر پنج گانه ی تشکیل دهنده ی شعر به شمار می روند. موسیقی در شعر، یکی از مهمترین ابزارها در انتقال معانی و همچنین ایجاد عاطفه…

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (۱۲۵۰-۱۲۱۲ ه.ق)…

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق)...

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (۱۲۵۰-۱۲۱۲ ه.ق)…

چکیدهجنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های قرن نوزدهمیِ عصر قاجار در ایران هم‌خوانی نداشت. در دوران قاجار یک چهره‌ی زیبا…

تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس و جدایی نادر از سیمین …

تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس  و جدایی نادر از سیمین ...

تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس و جدایی نادر از سیمین …

فهرست مطالبعنوان صفحه
 چکیده فارسی‌۱
 فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه‌۲
۱-۲ بیان مساله‌۲
۱-۳ سوالات و فرضیه های تحقیق‌4
۱-۴اهمیت موضوع تحقیق و انگیزشانتخاب آن‌5
۱-۵هدف­های تحقیق‌6
۱-۶ مفاهیم بنیادین۷
۱-۷ساختار کلی پژوهش‌13
فصل دوم: مطالعات فیلم و جشنواره­ها
مقدمه۱۴
۲-۱ پیشینه مطالعات فیلم۱۴
۲-۱-۱ نظریه فیلم‌۱۵
۲-۱-۲ نظریه کلاسیک فیلم‌۱۷
۲-۱-۲-۱ نظریه تدوین آیزنشتاین با تحلیل فرمالیستی۱۸
۲-۱-۲-۲ نظریه…

بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی…

بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی...

بررسی خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با کرونا توسط نرم کننده های نانو سیلیکونی…

  فهرست مطالبعنوان شمارصفحه
فصل اول
چکیده..۱
۱-۱ پنبه ..۲
۱-۱-۱ ساختار لیف پنبه …۲
۱-۱-۲ خصوصیات پنبه..۳
۱-۱-۳ مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه) …۳
۱-۱-۴ جذب رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۱-۵ خواص شیمیایی …………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۱-۶ خواص فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۲ مقدمه ای بر روش های اصلاح سطح…