گزارش تخصصی دبیرادبیات فارسی چگونگی افزایش مهارت انشانویسی دانش آموزان.

گزارش تخصصی دبیرادبیات فارسی چگونگی افزایش  مهارت انشانویسی  دانش آموزان.

گزارش تخصصی دبیرادبیات فارسی چگونگی افزایش مهارت انشانویسی دانش آموزان.

گزارش تخصصی دبیرادبیات فارسی چگونگی افزایش مهارت انشانویسی دانش آموزان.در قالب ورد وقابل ویرایش در ۱۹صفحه بهترین نمونه درفضای مجازیگردآوری شواهد ۱
پس از شناخت مسأله ی مورد پژوهش باید با برنامه ای مدون به جمع آوری اطلاعات می پرداختم. لذا با کمک ابزارهایی نظیر مصاحبه، پرسش نامه ، ارائه ی چک لیست ها و بررسی اسناد و نمرات سال قبل ، مشاهده ی مستقیم عملکرد دانش آموزان و بررسی دفاتر انشای آن ها با همکاران، مدیر ، و تعدادی از بچه ها و والدینشان هم…

دانلود پیک نوروزی پیش دبستانی سال ۱۳۹۷

دانلود پیک نوروزی پیش دبستانی سال 1397

دانلود پیک نوروزی پیش دبستانی سال ۱۳۹۷

دانلود پیک نوروزی پیش دبستانی ۱۳۹۷ جدیدترین و کاملترین نمونه پیک نوروزی پیش دبستانی در سال جدید با فرمت ورد و پی دی اف مخصوص استفاده معلمان و اولیای گرامی در ایام نوروز

محتویات پیک عیدانه پیش دبستانی :

– رنگ آمیزی سفره هفت سین در رابطه با پیک نوروزی پیش دبستانی
– مطالب قرآنی
– جدول کودکانه
– آموزش اعداد در رابطه با پیک نوروزی پیش دبستانی
– تمرین جمع ساده در رابطه با پیک نوروزی مقطع پیش دبستانی
– الگو در رابطه با پیک…

دانلود پیک نوروزی سال ۱۳۹۷ پایه اول

دانلود پیک نوروزی سال 1397 پایه اول

دانلود پیک نوروزی سال ۱۳۹۷ پایه اول

پیک نوروزی اول ابتدایی ۱۳۹۷ جدیدترین و کاملترین نمونه پیک نوروزی اول دبستان در سال جدید با فرمت ورد و پی دی اف مخصوص استفاده معلمان و اولیای گرامی در ایام نوروز در ۳۱ صفحه

محتویات پیک عیدانه اول ابتدایی :

– رنگ آمیزی سفره هفت سین در رابطه با پیک نوروزی اول ابتدایی
– مطالب قرآنی در رابطه با پیک نوروزی اول ابتدایی
– جدول کودکانه در رابطه با پیک نوروزی اول ابتدایی
– آموزش اعداد در رابطه با پیک نوروزی اول دبستان
– تمرین جمع…

دانلود پیک نوروزی سال ۱۳۹۷ دوم دبستان

دانلود پیک نوروزی سال 1397 دوم دبستان

دانلود پیک نوروزی سال ۱۳۹۷ دوم دبستان

پیک نوروزی دوم ابتدایی۱۳۹۷جدیدترین و کاملترین نمونه پیک نوروزی دوم دبستان در سال جدید با فرمت ورد و پی دی اف مخصوص استفاده معلمان و اولیای گرامی در ایام نوروز در ۲۷صفحه

محتویات پیک عیدانه دوم ابتدایی :

– رنگ آمیزی سفره هفت سین در رابطه با پیک نوروزی دوم ابتدایی
– مطالب قرآنی در رابطه با پیک نوروزی دوم ابتدایی
– جدول کودکانه در رابطه با پیک نوروزی دوم ابتدایی
– آموزش اعداد در رابطه با پیک نوروزی دوم دبستان
– تمرین جمع…

دانلود پیک نوروزی سوم دبستان سال ۱۳۹۷

دانلود پیک نوروزی سوم دبستان سال 1397

دانلود پیک نوروزی سوم دبستان سال ۱۳۹۷

پیک نوروزی سوم ابتدایی ۱۳۹۷ جدیدترین و کاملترین نمونه پیک نوروزی سوم دبستان در سال جدید با فرمت ورد و پی دی اف مخصوص استفاده معلمان و اولیای گرامی در ایام نوروز در ۳۲ صفحه

محتویات پیک عیدانه سوم ابتدایی :

– رنگ آمیزی سفره هفت سین در رابطه با پیک نوروزی سوم ابتدایی
– مطالب قرآنی در رابطه با پیک نوروزی سوم ابتدایی
– جدول کودکانه در رابطه با پیک نوروزی سوم ابتدایی
– آموزش اعداد در رابطه با پیک نوروزی سوم دبستان
– تمرین جمع…

دانلود پیک نوروزی چهارم دبستان سل ۱۳۹۷

دانلود پیک نوروزی چهارم دبستان سل 1397

دانلود پیک نوروزی چهارم دبستان سل ۱۳۹۷

پیک نوروزی چهارم ابتدایی ۱۳۹۷ جدیدترین و کاملترین نمونه پیک نوروزی چهارم دبستان در سال جدید با فرمت ورد و پی دی اف مخصوص استفاده معلمان و اولیای گرامی در ایام نوروز در ۳۲ صفحه

محتویات پیک عیدانه چهارم ابتدایی :

– رنگ آمیزی سفره هفت سین در رابطه با پیک نوروزی چهارم ابتدایی
– مطالب قرآنی در رابطه با پیک نوروزی چهارم ابتدایی
– جدول کودکانه در رابطه با پیک نوروزی چهارم ابتدایی
– آموزش اعداد در رابطه با پیک نوروزی چهارم…

دانلود پیک نوروزی پنجم دبستان سال ۱۳۹۷

دانلود پیک نوروزی پنجم دبستان سال 1397

دانلود پیک نوروزی پنجم دبستان سال ۱۳۹۷

پیک نوروزی پنجم ابتدایی ۱۳۹۷ جدیدترین و کاملترین نمونه پیک نوروزی پنجم دبستان در سال جدید با فرمت ورد و پی دی اف مخصوص استفاده معلمان و اولیای گرامی در ایام نوروز در ۳۲صفحه

محتویات پیک عیدانه پنجم ابتدایی :

– رنگ آمیزی سفره هفت سین در رابطه با پیک نوروزی پنجم ابتدایی
– مطالب قرآنی در رابطه با پیک نوروزی پنجم ابتدایی
– جدول کودکانه در رابطه با پیک نوروزی پنجم ابتدایی
– آموزش اعداد در رابطه با پیک نوروزی پنجم دبستان
–…

دانلود پیک نوروزی سال ۱۳۹۷ ششم دبستان

دانلود پیک نوروزی سال 1397 ششم دبستان

دانلود پیک نوروزی سال ۱۳۹۷ ششم دبستان

پیک نوروزی ششم ابتدایی ۱۳۹۷ جدیدترین و کاملترین نمونه پیک نوروزی ششم دبستان در سال جدید با فرمت ورد و پی دی اف مخصوص استفاده معلمان و اولیای گرامی در ایام نوروز در ۳۶ صفحه

محتویات پیک عیدانه ششم ابتدایی :

– رنگ آمیزی سفره هفت سین در رابطه با پیک نوروزی ششم ابتدایی
– مطالب قرآنی در رابطه با پیک نوروزی ششم ابتدایی
– جدول کودکانه در رابطه با پیک نوروزی ششم ابتدایی
– آموزش اعداد در رابطه با پیک نوروزی ششم دبستان
– تمرین جمع…

دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر ۱۳۹۷-۱۳۹۸

دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر 1397-1398

دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر ۱۳۹۷-۱۳۹۸

توضیحات
دانلود برنامه ی سالانه براساس طرح تدبیر ۹۶-۹۷
این برنامه در قالب ورد می باشد
تعداد صفحات ۸۳ صفحه
تعداد فصل ها ۷ فصل کامل
تدوین شده:براساس بخشنامه های اعلام شده وزارت آموزش و پرورش(مدرسین تدبیر)
نگارش: توسط دو نفر از ارزیابان و مدرسان تدبیر
همان طور که در بخشنامه ارسالی که در این پست پیوست می نماییم تغییرات انجام شده در برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی…

نمونه گزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه.

نمونه گزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی بررسی چالش های  تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه.

نمونه گزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه.

نمونه گزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه.در قالب ورد وقابل ویرایش در ۱۳صفحه بهترین نمونه درفضای مجازیگردآوری اطلاعات (شواهد۱)
برای این که بتوانم در باره پرسشی که مطرح کرده بودم اطلاعات دقیق تری به دست آورم تصمیم گرفتم علاوه بر دانش آموزان موضوع را با همکارانی که در این زمینه صاحب نظر هستند در میان بگذارم.
در زنگ تفریح این موضوع را با بعضی از همکارانم در میان گذاشتم و از آنانی که احساس می کردم علاقه…