میز ناهار خوری ۴ نفره

میز ناهار خوری 4 نفره

میز ناهار خوری ۴ نفره

میز ناهار خوری ۴ نفره در حد نو یک هفته است که خریدادری شدهعزیزانی که در استان گیلان هستند ترجیحا رشت خرید محصول برایشان راحت تر می باشد.در صورت اطمینان از خرید می توانید با ایمیل  زیر تماس بگیریدseyedmostafa71@yahoo.comیا با شماره زیر 
۰۹۳۷۵۳۱۴۵۷۹
ارتباط برقرار نمایید.با نشکرمدیریت فروشگاه…