ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه….

ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه....

ارزیابی اثرات نانو ذرات سلنیوم بر وضعیت اکسیداتیو در سرم رت های مواجه شده با پرتوی مایکرو ویو تلفن همراه….

چکیدهباافزایشروز افزونسیستم­هایمخابراتی ونصبآنتن­های گیرنده/ فرستنده، افراد بهطورخواسته و ناخواسته خودرادرمعرضتابشامواجگوشی تلفن همراه قرارمی­دهند. که احتمال اثرات سوء آن­ها بر موجودات زتده وجود دارد و برای شناخت و مقابله با این اثرات سوء مطالعات فراوان صورت گرفته است. سلنیوم یکی از عناصر ضروری بدن موجودات زنده با خواص آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی می­باشد. در این بین ساختار نانوذرات سلنیوم در مقایسه با سایر اشکال آلی…

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو..

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو..

ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو..

 چکیده ارزیابی میزان مس، روی و منگنز در سرم، کبد و استخوان موشهای صحرایی نر تغذیه شده با نان غنی شده با آهن و بررسی ارتباط آنها با شاخص های استرس اکسیداتیو
 در مطالعه­ی حاضر تاثیر نان غنی شده با آهن بر وضعیت میزان مس، روی و منگنز و شاخص­های استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ۳۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد Wistarبه کار برده شد که به صورت تصادفی به ۶ گروه شاهد، گروه تغذیه شده با نان غنی شده با آهن ۲ برابر مورد نیاز،…

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی….

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی....

ارزیابی شاخصهای وزن گیری نژاد گوشتی راس (Ross) با استفاده از اولتراسونوگرافی….

 فهرست مطالبعنوان صفحه
 چکیده..
مقدمه و هدف..
فصل اول
کلیات
۱-۱- عضلات.
۱-۲- دستگاه تنفس..
۱-۳- چگونگی رشد طیور…………………………………………………………………………………………….
۱-۴- درشد و مصرف غذا……………………………………………………………………………………………..
۱-۵- منحنی های رشد گله گوشتی…………………………………………………………………………………
۱-۶- تفاوت وزن بین جنس های مختلف………………………………………………………………………..
۱-۷- تغییرات هفتگی ضریب تبدیل…

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اکسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیک درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین….

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اکسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیک درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین....

ارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اکسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیک درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین….

چکیدهارزیابی شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اکسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیک درمان شده با دوزاژ رایج و بالای نیاسین
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا بر شناساگرهای متابولیسم استخوان و تنش اکسیداتیو در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیک بوده است. به این منظور ۲۴ سر موش صحرایی ماده از نژاد Dawley – Spragueبه طور تصادفی به ۴ گروه تقسیم و به شرح زیر درمان شدند؛ گروه ۱:…

همه چیز در مورد جراحی لاپاراسکوپی (پاورپوینت )

همه چیز در مورد جراحی لاپاراسکوپی (پاورپوینت )

همه چیز در مورد جراحی لاپاراسکوپی (پاورپوینت )

عنوان فایل : همه چیز در مورد جراحی لاپاراسکوپینوع فایل :  پاورپوینت
تعدادصفحات :  40 ص  
فهرست :
مقدمه 
لاپاراسکوپی چیست؟
تاریخچه لاپاراسکوپی  
اهداف
اندیکاسیونهای لاپاراسکوپی
اعمال تشخیصی 
مزایای لاپاراسکوپی  
 محدودیتهای لاپاراسکوپی  
اعمال جراحی  
     co2مزایای
 درلاپاراسکوپیN2O
 سایرگازهادرلاپاراسکوپی   
اثرات فیزیولوژیک پنومو پریتونئوم 
اثرات قلبی عروقی …

ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم…

ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم...

ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم…

 چکیده ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم
بیماری ناشی از سالمونلا تیفی موریوم یکی از مشکلات جدی صنعت طیور و همچنین بهداشت و سلامت عمومی به حساب می آید. دانش بیشتر در باره جنبه های مختلف عمل متقابل سالمونلا و سیستم ایمنی پرندگان، می تواند برای طراحی برنامه های کنترلی سالمونلا مفید باشد. هدف این پژوهش ارزیابی برخی مولفه های…

ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند…..

ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند.....

ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند…..

 فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول : کلیات. ۶
۱-۱-تاریخچه پروبیوتیک. ۷
۱-۲-مفهوم واژۀ پروبیوتیک. ۹
۱-۳-اجزای تشکیل دهندۀ پروبیوتیکها. ۱۰
۱-۴-مشخصات لاکتوباسیلوسها. ۱۴
۱-۵- ساختاردیواره سلولی لاکتوباسیلوسها. ۱۵
۱-۶- جایگاه لاکتوباسیلوسها. ۱۵
۱-۷- جایگاه درطبیعت. ۱۶
۱-۸- شکل لاکتوباسیلوسها. ۱۶
۱-۹- کشت لاکتوباسیلوسها. ۱۶
۱-۱۰- خواص شیمیایی کشت لاکتوباسیلوسها. ۱۷
۱-۱۱- مقاومت کشت لاکتوباسیلوسها. ۱۷
۱-۱۲- ساختمان آنتیژنیک لاکتوباسیلوسها. ۱۷
۱-۱۸-تأثیرپروبیوتیکهادرمتعادل…

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن…

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن...

اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی مسن…

 چکیده اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ­های مادر گوشتی مسن
با هدف بهبود کیفیت تخم­مرغ و نفوذ اسپرم به لایه فرا­ویتلین و افزایش باروری، تفاله خشک مرکبات به جیره مرغ­های مولد مسن سویه کاب ۵۰۰ افزوده شد. شمار ۳۶ قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب ۵۰۰ و ۱۲ خروس هم­سویه آن­ها، در سن ۶۵ هفتگی به شیوه تصادفی گزینش و مرغ­ها به سه گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند. تفاله خشک مرکبات در سطوح صفر، ۵ و ۱۰ درصد به مدت ۱۰ هفته در جیره (به…

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی….

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی....

اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی بر روی جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی….

 فهرست مطالب فصل اول (مقدمه و کلیات).. ۱
۱-۱- مقدمه…. ۲
فصل دوم (بررسی منابع)… ۶
۲-۱- فرآیند تولید پودر ماهی… ۷
۲-۱-۱- روش عمل آوری خشک……………………… ۷
۲-۱-۲- روش عمل‌آوری مرطوب…………………….. ۷
۲-۲- پساب ماهی یا مواد قابل حل ماهی…………….. ۹
۲-۲-۱- ارزش غذایی مواد قابل حل ماهی………….. ۱۰
۲-۳- میکروارگانیسمها و دستگاه گوارش……………. ۱۲
۲-۳-۱- جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عوامل مؤثر بر آن۱۳
الف- جیره غذایی……………………………. ۱۳
ب- سن………………………………………..

اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید….

اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید....

اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید….

هرست مطالبعنوان صفحه
فهرست مطالب ……..هشت
چکیده..۱
فصل اول: مقدمه. ۲
۱-۱- کلیات.. ۲
۱-۲- اهداف.. ۳
فصل دوم: بررسی منابع. ۴
۲-۱- نمره وضعیت بدنی.. ۴
۲-۲- تعیین نمره وضعیت بدنی با روش اولتراسونیک.. ۵
۲-۳- دقت اندازه گیری ضخامت چربی پشت با روش اولتراسونوگرافی ۶
۲-۴- بالانس انرژی.. ۷
۲-۵- نمره وضعیت بدنی ایده آل در طول دوره شیردهی.. ۱۰
۲-۶- تاثیر نمره وضعیت بدنی بر تولید و ترکیب شیر.. ۱۱
۲-۷- فیزیولوژی متابولیسم لیپد.. ۱۳
۲-۷-۱- مکانیسم های همواستاتیک و همورتیک.. ۱۴
۲-۸-…