تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک

تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک

تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک

تعیین وزن مخصوص خاکفرمت: PDF
تعداد صفحات:۵
عبارت است از وزن ذرات خاک در واحد حجم آن و واحد آن گرم بر سانتی متر مکعب است. بر خلاف وزن مخصوص ظاهری فضای بین ذرات ارتباطی با وزن مخصوص حقیقی خاک ندارد. وزن مخصوص حقیقی خاک ها بین ۶۰/۲ تا ۷۵/۲ گرم بر سانتی متر مکعب نوسان دارد که به طور متوسط ۶۵/۲ گرم بر سانتی متر مکعب است که در مقایسه با وزن مخصوص ظاهری عدد بیشتری می باشد چون شامل فازهای مایع و گاز نمی شود.این وزن تقریباً ثابت است چون اغلب کانی های موجود در…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *