چگونگی تشکیل زمین

چگونگی تشکیل زمین

چگونگی تشکیل زمین

۲۱ صفحهقابل ویرایش…word
—————————————————–
مقدمه
زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی است. ساختار درونی زمین مثل سایر سیارات درونی از یک هسته داخلی و یک هسته خارجی به همراه لایه‌های مذاب و نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل یافته است. هسته داخلی فلزی و جامد بوده و توسط هسته خارجی که فلزی و مذاب است، احاطه شده است.
 

زمین شرایط بسیار منحصر بفردی دارد. هیچکدام از سیارات دیگر آب…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *