نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب
دانلود نمونه سوالات اصول طراحی کامپایلر دانشگاه پیام نور
سوالات اصول طراحی کامپایلر پیام نور
عنوان درس: اصول طراحی کامپایلر ، کامپایلر ، کامپایلر ۱
کد درس: ۱۱۱۵۱۷۱ – ۱۵۱۱۰۷۸ – ۱۱۱۵۰۸۰
رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن ، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری ، مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *