جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت

جوشکاری ترمیت

۹۳ صفحهقابل ویرایش…word
——————————————————-
فهرست مطالب
فصل اول – آشنایی با صنعت مترو
فصل دوم – معیار های جوشکاری ترمیت در AREA
فصل سوم – جوشکاری جرقه ای در مترو
آشنایی با صنعت مترو و چگونگی ارتباط آن با صنعت برق در جهان صنعتی امروز که تکنولوژی در شاخه های مختلف صنایع بطور لحظه ای دست خوش تحولات چشم گیری است، صنعت مترو و تکنولوژی ساخت و بهره برداری از آن نیز بطور روزافزون در حال تکامل و تکوین می باشد.شاید سئوالاتی از…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *