دانلود کتاب بچه‌ های اعتیاد

دانلود کتاب بچه‌ های اعتیاد

دانلود کتاب بچه‌ های اعتیاد

معرفی کتاب:بچه‌های اعتیاد یک گزارش یک اخطارروایتی از حیات اندوه بار بچه هایی که در ساحل والد یا والده معتاد حیات می کنند.
نویسنده:مهرانگیز کار
مترجم:
تعداد صفحات:۱۳۰
فرمت :pdfپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتاب:فارسی
۲خرید۱دانلود رایگان
سفارش کتاب وپشتیبانی:۰۹۱۰۳۸۹۴۸۱۴
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگری(غیربانک ملی) استفاده کنید…

خلاصه کتاب حقوق جزای عمومی ۱ ( محمد علی اردبیلی) + تست

خلاصه کتاب حقوق جزای عمومی 1 ( محمد علی اردبیلی) + تست

خلاصه کتاب حقوق جزای عمومی ۱ ( محمد علی اردبیلی) + تست

خلاصه ی کتاب حقوق جزای عمومی ۱ تالیف دکتر محمد علی اردبیلی از انتشارات میزان در قالب فایل pdf و در حجم ۲۹ صفحه به همراه نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق ، حقوق بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی با کد رشته ۱۲۲۳۰۲۱
 
بانک نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

سوالات تابستان ۱۳۹۶ با پاسخنامه

سوالات نیمسال دوم ۹۶-۹۵ با پاسخنامه
سوالات نیمسال اول ۹۶-۹۵ باپاسخنامه
سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ با…

بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع (تحلیل موردی بانک کشاورزی استان گیلان)…

بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع (تحلیل موردی بانک کشاورزی استان گیلان)...

بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع (تحلیل موردی بانک کشاورزی استان گیلان)…

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه. ۳
۱-۲) تعریفو بیان مساله. ۴
۱-۳) اهمیت وضرورتتحقیق. ۷
۱-۴ )اهدافتحقیق. ۹
۱-۵ )فرضیهی تحقیق. ۹
۱-۵-۱)فرضیه اصلی. ۹
۱-۵-۲)فرضیه های فرعی. ۹
۱-۶)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۱۰
۱-۷ )قلمرو تحقیق. ۱۱
۱-۷-۱)قلمروموضوعی:. ۱۱
۱-۷-۲)قلمروزمانی:. ۱۲
۱-۷-۳)قلمرو مکانی :. ۱۲
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۱۴
۲-۲) فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در نظام بانکی. ۱۴
۲-۲-۱)دوره اول – اتوماسیون پشت باجه. ۱۵
۲-۲-۲) دوره دوم–…

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی…

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی  بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی...

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراسان رضوی…

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

Contents
چکیده. ۱
۱-۱مقدمه. ۱
۱-۲ بیان مساله. ۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
۱-۴ اهداف تحقیق. ۵
۱-۵ سوالات تحقیق. ۵
۱-۶ فرضیه های تحقیق. ۶
۱-۷ قلمرو تحقیق. ۶
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی. ۶
۱-۷-۲ قلمرو مکانی. ۶
۱-۷-۳ قلمرو زمانی. ۶
۱-۸ روش تحقیق. ۷
۱-۸-۱ روش و ابزار جمع آوری داده ها. ۷
۱-۸-۲ جامعه آماری و حجم نمونه. ۷
۱-۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۷
۱-۹ تعریف واژه های کلیدی تحقیق. ۸
۱-۹-۱ ارزش ویژه برند. ۸
۱-۹-۲ برند داخلی. ۸
۱-۹-۳ تمایل به برند. ۸
۱-۹-۴ دانش…

بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس…

بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس...

بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس…

چکیدههدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی است.جامعه آماری این تحقیق اداره کل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می­باشد بر این اساس۱۸۲ نفر از کارکنان این سازمان توسط روش نمونه برداری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.این تحقیقاز نظر هدف کاربردی ، از نظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی-پیمایشی و از حیث تأثیر بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و علّی است .برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از…

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران…

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران...

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران…

فهرست مطالب

چکیده.. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه.. ۳
۱-۲- تشریح و بیان مساله.. ۳
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق.. ۴
۱-۴– اهداف اساسی تحقیق.. ۵
۱-۵– فرضیه های تحقیق.. ۵
۱-۶- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. ۵
۱-۷- تعریف عملیاتی واژه ها.. ۵
۱-۸– خلاصه فصل.. ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه.. ۱۰
۲-۲- مفهوم فرهنگ.. ۱۱
۲-۳- تعاریف فرهنگ.. ۱۱
۲-۴- تعاریف فرهنگ سازمانی.. ۱۱
۲-۵- عوامل مؤثر در شکل گیری فرهنگ سازمانی.. ۱۵
۲-۶- کارکردهای فرهنگ سازمانی.. ۱۷
۲-۷ – سطوح فرهنگ…

بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)…

بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)...

بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی(مطالعه موردی بیمارستان سبلان تامین اجتماعی اردبیل)…

قهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
بیان مسئله. ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
پیشینه تحقیق. ۵
اهداف تحقیق. ۷
سوال تحقیق. ۷
فرضیه‏های تحقیق. ۷
تعریف واژه ها. ۸
فصل دوم:مبانی نظری و ادبیات موضوعی
۲-۱- مقدمه. ۲۰
۲-۲- مبانی نظری. ۲۰
۲-۲-۱- حاکمیت بالینی. ۲۰
۲-۲-۲- حاکمیت خدمات بالینی. ۲۱
۲-۲-۳- اجزای کلیدی حاکمیت بالینی. ۲۲
۲-۲-۴- مشارکت بیمار و جامعه. ۲۲
۲-۲-۵- آموزشو مهارت آموزی. ۲۴
۲-۲-۶- مدیریت خطروایمنی بیمار. ۲۶
۲-۲-۶- انواع خطاها. ۲۶
۲-۲-۶-۱- خطاهای مرحله برنامه…

بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان)…

بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان)...

بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان)…

 فهرست موضوعی
فصل اول: کلیات تحقیق۱
۱-۱-مقدمه۲
۱-۲-بیان مسئله تحقیق۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق۳
۱-۴-اهداف تحقیق۵
۱-۵-فرضیه های تحقیق۵
۱-۵-۱-…………………………… فرضیه اصلی تحقیق۵
۱-۵-۲-………………………. فرضیه های فرعی تحقیق۵
۱-۶-مدل مفهومی تحقیق۵
۱-۷-ابزار و نحوه جمع آوری داده ها۶
۱-۸-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات۶
۱-۹-جامعه آماری و شیوه نمونه گیری۷
۱-۱۰-……………………………………. قلمرو تحقیق۷
۱-۱۰-۱-…………………………. قلمرو مکانی پژوهش۷
۱-۱۰-۲-…………………………. قلمرو…

بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش…

بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش...

بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش…

فهرست مطالب عنوان صفحه
 چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول_
کلیات تحقیق_ ۳
۱ – 1- پیشگفتار۴
۱-۲- بیان مسأله۵
۱–۳اهمیت و ضرورت تحقیق_ ۶
۱–۴ اهداف تحقیق_ ۷
۱-۴–۱ هدف اصلی_ ۷
۱-۴–۲اهداف فرعی_ ۷
۱–۵سؤالات تحقیق_ ۸
۱-۵–۱سؤال اصلی_ ۸
۱-۵–۲سؤالات فرعی_ ۸
۱-۶ -تبیین فرضیه های تحقیق_ ۸
۱-۷- تعریف اصطلاحات و متغیرها۹
۱-۷-۱-مدیریتفرایند_ ۹
۱-۷-۲- شبیه سازی با زبان مدل سازی نمادین یا UML_ 9
۱-۸ – تقسیم و غلبه۱۰
فصل دوم_
مطالعات نظری_ ۱۱
۲-۱- پیشگفتار۱۲
۲-۲-فرآیند_ ۱۳
۲-۳-اهمیت نگرش فرآیندی در…

بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران…

بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران...

بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران…

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک رفاه در شهر تهران می باشد که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها ۱۳۳۳ نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه­ای به حجم ۲۹۸ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل دو پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر…